SZYMICHOWSKI

Projekt dofinansowania


Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Budowalnego SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19. Projekt realizowany w wysokości 265 686,84 tyś zł na podstawie umowy POIR.03.04.00-22-0265/20-00

Masz pytanie?
Zamów darmowe połączenie